Faoi IMRAM

About IMRAM

FÍS
Saothraíonn IMRAM chun litríocht na Gaeilge a chur i gceartlár an tsaoil phoiblí in Éirinn, trí fhéile bhliantúil nuálach a eagrú, a ndéanfar ardán idirnáisiúnta di, a thacaíonn le scríbhneoirí, a spreagann díospóireacht agus a mheallann cainteoirí Gaeilge agus foghlaimeoirí na Gaeilge in Éirinn agus ar fud an diaspóra.
MISEAN

Chuige sin, déanfaidh IMRAM:

  • Comhoibriú le scríbhneoirí/ealaíontóirí comhaimseartha na Gaeilge, agus guthanna úra.
  • Comhoibriú le heagraíochtaí liteartha, teanga agus cultúrtha, agus ranna stáit ar páirtithe leasmhara iad.
  • Scríbhneoirí agus léitheoirí a thabhairt le chéile i gcomhthéacs nua-aimseartha, fuinniúil, ilmheánach.
  • Ardán féile agus clár a chruthú a fháilteoidh go gníomhach roimh chroí ár lucht féachana, gach aois agus cúlra, suímh fhíorúla san áireamh.
FAOI IMRAM

BUNAÍODH IMRAM I 2004

Tugann IMRAM a lucht éisteachta/féachana ar aistear eolais, aistear ina gcuirimid eolas ar shaibhreas na litríochta Gaeilge comhaimseartha trí mheascán d’imeachtaí éagsúla a chuimsíonn prós, filíocht agus ceol, agus sin i dtimpeallachtaí beoga. Údair a chur i láthair an phobail, iad i dteagmháil le léitheoirí agus léitheoirí nua á mealladh chucu féin, sin is croí IMRAM ann.

Fís dhearfach atá ag IMRAM. Is mian linn teanga agus litríocht na Gaeilge a chur i láthair an phobail laistigh de fhráma nua-aoiseach, bheoga, ilchultúrtha. Meicníocht phoiblíochta atá in IMRAM fosta agus déantar an-iarracht ar údair a chur i láthair na meán, rud a bhfuil géarghá leis.

Is é príomhaidhm IMRAM ná a léiriú gur litríocht nua-aimseartha spreagúil cheannródaíoch í litríocht na Gaeilge a thuilleann ardán náisiúnta agus idirnáisiúnta agus is é cuspóir na féile ná spéis daoine óga a chothú sa litríocht chéanna. Tá IMRAM ina fhéile lárnach bhliantúil, ionnas go mbeadh scríbhneoirí na Gaeilge mar chuid de chroílár shaol cultúrtha na príomhcathrach. Tugann an fhéile áit lárnach do scéimeanna ilchultúrtha.

Creidimid go bhfuil IMRAM riachtanach le haghaidh dul chun cinn litríocht na Gaeilge amach anseo. Ar shlí, d’fhéadfá a rá go bhfuil fuinneamh INNTI laistiar de, an ghluaiseacht a d’athraigh cúrsa na nualitríochta breis is 30 bliain ó shin.

LIAM CARSON
Stiúrthóir IMRAM

IMRAM WAS ESTABLISHED IN 2004

IMRAM takes its listeners on a journey of knowledge, a journey in which we learn about the richness of contemporary Irish language literature through a combination of a variety of events that include prose, poetry and music, in vibrant environments. Presenting authors to the public, engaging them with readers and attracting new readers is at the heart of IMRAM.

IMRAM has a positive vision. We want to present the Irish language and literature to the public within a modern, vibrant, multicultural framework. IMRAM is also a publicity mechanism and a much-needed effort is made to present authors to the media.

The main aim of IMRAM is to show that Irish language literature is an exciting and pioneering modern literature that earns a national and international platform and the aim of the festival is to stimulate young people’s interest in the same literature. IMRAM is a central annual festival, so that Irish language writers can be part of the cultural life of the capital. The festival gives a central place to multicultural schemes.

We believe that IMRAM is essential for the future advancement of Irish language literature. By the way, you could say that behind it is the energy of INNTI, the movement that changed the course of modern literature over 30 years ago.

LIAM CARSON
Stiúrthóir IMRAM

FÍS
Saothraíonn IMRAM chun litríocht na Gaeilge a chur i gceartlár an tsaoil phoiblí in Éirinn, trí fhéile bhliantúil nuálach a eagrú, a ndéanfar ardán idirnáisiúnta di, a thacaíonn le scríbhneoirí, a spreagann díospóireacht agus a mheallann cainteoirí Gaeilge agus foghlaimeoirí na Gaeilge in Éirinn agus ar fud an diaspóra.
MISEAN

Chuige sin, déanfaidh IMRAM:

  • Comhoibriú le scríbhneoirí/ealaíontóirí comhaimseartha na Gaeilge, agus guthanna úra.
  • Comhoibriú le heagraíochtaí liteartha, teanga agus cultúrtha, agus ranna stáit ar páirtithe leasmhara iad.
  • Scríbhneoirí agus léitheoirí a thabhairt le chéile i gcomhthéacs nua-aimseartha, fuinniúil, ilmheánach.
  • Ardán féile agus clár a chruthú a fháilteoidh go gníomhach roimh chroí ár lucht féachana, gach aois agus cúlra, suímh fhíorúla san áireamh.
FAOI IMRAM

BUNAÍODH IMRAM I 2004

Tugann IMRAM a lucht éisteachta/féachana ar aistear eolais, aistear ina gcuirimid eolas ar shaibhreas na litríochta Gaeilge comhaimseartha trí mheascán d’imeachtaí éagsúla a chuimsíonn prós, filíocht agus ceol, agus sin i dtimpeallachtaí beoga. Údair a chur i láthair an phobail, iad i dteagmháil le léitheoirí agus léitheoirí nua á mealladh chucu féin, sin is croí IMRAM ann.

Fís dhearfach atá ag IMRAM. Is mian linn teanga agus litríocht na Gaeilge a chur i láthair an phobail laistigh de fhráma nua-aoiseach, bheoga, ilchultúrtha. Meicníocht phoiblíochta atá in IMRAM fosta agus déantar an-iarracht ar údair a chur i láthair na meán, rud a bhfuil géarghá leis.

Is é príomhaidhm IMRAM ná a léiriú gur litríocht nua-aimseartha spreagúil cheannródaíoch í litríocht na Gaeilge a thuilleann ardán náisiúnta agus idirnáisiúnta agus is é cuspóir na féile ná spéis daoine óga a chothú sa litríocht chéanna. Tá IMRAM ina fhéile lárnach bhliantúil, ionnas go mbeadh scríbhneoirí na Gaeilge mar chuid de chroílár shaol cultúrtha na príomhcathrach. Tugann an fhéile áit lárnach do scéimeanna ilchultúrtha.

Creidimid go bhfuil IMRAM riachtanach le haghaidh dul chun cinn litríocht na Gaeilge amach anseo. Ar shlí, d’fhéadfá a rá go bhfuil fuinneamh INNTI laistiar de, an ghluaiseacht a d’athraigh cúrsa na nualitríochta breis is 30 bliain ó shin.

LIAM CARSON
Stiúrthóir IMRAM

IMRAM WAS ESTABLISHED IN 2004

IMRAM takes its listeners on a journey of knowledge, a journey in which we learn about the richness of contemporary Irish language literature through a combination of a variety of events that include prose, poetry and music, in vibrant environments. Presenting authors to the public, engaging them with readers and attracting new readers is at the heart of IMRAM.

IMRAM has a positive vision. We want to present the Irish language and literature to the public within a modern, vibrant, multicultural framework. IMRAM is also a publicity mechanism and a much-needed effort is made to present authors to the media.

The main aim of IMRAM is to show that Irish language literature is an exciting and pioneering modern literature that earns a national and international platform and the aim of the festival is to stimulate young people’s interest in the same literature. IMRAM is a central annual festival, so that Irish language writers can be part of the cultural life of the capital. The festival gives a central place to multicultural schemes.

We believe that IMRAM is essential for the future advancement of Irish language literature. By the way, you could say that behind it is the energy of INNTI, the movement that changed the course of modern literature over 30 years ago.

LIAM CARSON
Stiúrthóir IMRAM

Foireann

Meet the Team

Rialachas

Governance

Folúntais

Job Vacancies
Share via
Copy link