BEARTAS PRÍOBHÁIDEACHAS 

Privacy Policy

Beartas Príobháideachais

Iarraimid ort an polasaí príobháideachais seo a léamh sula mbainfidh tú úsáid as an suíomh nó go gcuireann tú aon eolas pearsanta ar fáil. Trí úsáid a bhaint as an suíomh seo tá tú ag glacadh leis na cleachtais a bhfuil cur síos orthu sa pholasaí príobháideachais seo. Tá muid tiomanta do chomhlíonadh na ndualgas cosaint sonraí mar atá leagtha amach sa Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR).

D’fhéadfadh na cleachtaithe seo athrú ach postálfar aon athruithe ar ár suíomh idirlín agus ní bhainfidh athruithe ach le gníomhaíochtaí agus eolas ó dháta an athruithe ar aghaidh. Moltar duit léamh eile a dhéanamh ar ár bpolasaí príobháideachais ó h-am go céile nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh le cinntiú go bhfuil tuiscint agat ar an mbealach a úsáidfear aon eolas pearsanta a chuireann tú ar fáil. Baineann an polasaí príobháideachais seo le www.imram.ie amháin.

Bailiú eolais

Ní bhailímid eolas go bhféadfaí duine a aithint dá réir, ar nós ainmneacha, seoltaí poist, seoltaí ríomhphoist &rl, ach amháin nuair a roghnaíonn cuairteoirí an t-eolas sin a chur ar fáil dúinn. Baintear úsáid as an eolas a chuireann tú ar fáil le d’iarratas sonrach a chomhlíonadh. Ní bhaintear úsáid as an eolas ach le d’iarratas sonrach a chomhlíonadh, ach amháin sa chás is go dtugann tú cead lena úsáid i gcomhthéacs eile, mar shampla le do sheoladh ríomhphoist a chur lenár liosta teagmhála.

Úsáid fianáin/teicneolaíocht rianaithe

D’fhéadfadh go mbainfeadh an suíomh úsáid as fianáin agus teicneolaíocht rianaithe ag brath ar na gnéithe atá á n-ofráil. Tá fianáin agus teicneolaíocht rianaithe úsáideach le heolas a bhailiú maidir leis an gcineál brabhsaire agus córas oibriúcháin atá in úsáid le cuairt a thabhairt ar ár suíomh idirlín. Cabhraíonn sé seo linn le líon na gcuairteoirí chuig ár suíomh idirlín a rianú agus le tuiscint a fháil ar na bealaí go mbaineann cuairteoirí úsáid as an suíomh. Ní féidir eolas pearsanta a bhailiú le fianáin ná le teicneolaíocht rianaithe, ach má tá eolas pearsanta tugtha agat roimh ré d’fhéadfadh go mbeadh fianáin ceangailte lena leithéid d’eolas. D’fhéadfaí go roinnfí eolas maidir le fianáin agus rianú le páirtí seachtaracha ach ar bhonn comhbhailithe amháin agus ní ar bhealach go bhféadfaí duine a aithint dá réir.

Roinnt agus dáileadh eolais

D’fhéadfadh go roinnfeadh muid eolas le forais rialtais nó comhlachtaí eile atá ag cabhrú linn um chosc calaoise nó le fiosrúcháin. D’fhéadfadh go roinnfeadh muid an t-eolas seo sna cásanna seo a leanas:

  1. Nuair atá a leithéid ceadaithe nó éilithe de réir dlí
  2. Le cosaint in aghaidh nó le stop a chur le calaois nó le idirbheartanna neamhúdaraithe
  3. Fiosrúcháin ar chalaois atá tarlaithe cheana féin.
  4. Sna cásanna seo níl an t-eolas á roinnt ar mhaithe le cúiseanna margaíochta.
Tá muid tiomanta do shlándáil sonraí

Coinnítear d’eolas pearsanta slán. Níl teacht ar an eolas seo ach ag fostaithe, gníomhaithe agus conraitheoirí údaraithe (atá faoi choinníoll leis an eolas seo a choinneáil slán agus faoi rún). Tugann gach ríomhphost agus nuachtlitir a thagann ón suíomh seo an rogha duit le do sheoladh ríomhphoist a bhaint ón liosta.

Má tá aon cheist, buairt nó ráiteas le déanamh agat faoinár bpolasaí príobháideachais ná bíodh aon drogall ort teagmháil a dhéanamh linn ag [email protected]

 

 

 

 

Privacy Policy

Please read this privacy policy before using this site or providing any personal information. By using this site you are accepting the practices described in this privacy policy. We are committed to complying with data protection obligations as outlined in GDPR.

These practices may be changed but any changes will be posted on our website and changes will only apply to activities and information from the date of the change. You are encouraged to review our privacy policy when you visit our site to ensure that you understand how any personal information that you provide will be used. This privacy policy applies to www.imram.ie only.

Collection of Information

We collect personally identifiable information, like names, postal addresses, e-mail addresses etc. only when voluntarily submitted by our visitors for a specific request. The information you provide is only used to fulfil your specific request, unless you give us permission to use it in another manner, for example to add you to our mailing list.

Cookie/Tracking & Technology

The site may use cookie and tracking technology depending on the features offered. Cookies and tracking technologies are useful for gathering information such as browser type and operating system. This helps us to track the number of visitors to our web site and to understand how visitors use our website. These technologies can also help us to customise the site for our visitors. Personal information cannot be collected via cookies and other tracking technology, however, if you have previously provided personally identifiable information cookies may be tied to such information. Aggregate cookies and tracking information may be shared with third parties.

Distribution and Sharing of Information

We may share information with governmental agencies or other companies assisting us in fraud prevention or investigation. We may do so when (1) Permitted or required by law or, (2) trying to protect against or prevent actual or potential fraud or unauthorised transactions, or (3) investigating fraud which has already taken place. In the case of such events the information is not provided to these agencies for marketing purposes.

Our Commitment to Data Security

Your personally identifiable information is kept secure. Only authorised employees, agents and contractors (who have agreed to keep information secure and confidential) have access to this information. All emails and newsletters from this site allow you to opt out of further mailings.

If you have any questions, concerns or comments about our privacy policy please contact us by email at [email protected]

 

Share via
Copy link