Foireann IMRAM

Meet the IMRAM team

BORD STIÚRTHA IMRAM

FIONNUALA NÍ DHÚGÁIN

Is abhcóide í Fionnuala Ní Dhúgáin a chleachtann an dlí sibhialta le speisialtóireacht sa dlí tráchtála agus sa dlí talún. Bhain sí amach céim sa dlí ó Choláiste na Tríonóide agus Ard-Dioplóma i gCumarsáid Fheidhmeach ó OE Gaillimh roimh staidéir in Óstaí an Rí. Glaodhadh chun an bharra in Éirinn í sa bhliain 2005 agus chun an bharra i Sasana agus sa Bhreatain Bheag i 2013.

CIARÁN MAC AN BHAIRD

Tá Ciarán Mac an Bhaird ina Ollamh Comhlach le Gnó agus Bainistíocht in Fiontar & Scoil na Gaeilge, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá PhD bainte amach aige ó Choláiste na Tríonóide, chomh maith le B.Comm. agus céim L.L.B. ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus M.Sc. san Airgeadas ó Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath. Déanann sé taighde ar ghnéithe i saol an ghnó, ar nós struchtúr airgeadais agus bainistíocht airgeadais i bhfiontair bheaga agus mheánmhéide, fiontraíocht, forbairt réigiúnach, agus polasaithe tacaíochta do SMEs. Scríobh sé leabhar ar an ábhar seo, Resourcing Small and Medium Sized Enterprises (Springer-Verlag, Berlin), a sheol an Aire Fiontair, Trádála agus Nuálaíochta.

LIAM Ó MAOLAODHA

Bleá Cliathach ó thús é ach tá sé ag cur faoi i gConamara le scaitheamh de bhlianta. Bhí sé ar feadh beagnach fiche bliain i gceannas ar Choláiste na bhFiann nó gur ceapadh é mar Stiúrthóir ar Oireachtas na Gaeilge i 1996 agusis ann a chríochnaigh sé a shaol oibre i 2021. Bhí plé go leor aige le féilte Cheilteacha eile, An Mód, Eisteddfod, Féile Interceltique Lorient agus le bunú Oireachtas Gaeilge Cheanada. Rinne sé ionadaíocht don Oireachtas ar an iliomad Coistí a bhí ag plé le cur chun cinn na Gaeilge agus na healaíon traidisiúnta teangabhunaithe ach go háirithe. Feictear go minic anois é ar chúrsaí Ghailf ar fud cúige Chonnachta.

 

CORMAC Ó DÚLACHÁIN

Is Abhcóide Sinsearach é Cormac ó 2002 agus tá sé ina Chathaoirleach ar Cumann Barra na Gaeilge. Tá céim MA bainte amach aige le deireanas i Scríobh & Cumarsáid na Gaeilge. Tá ceangal tharr na blianta aige le mórán eagraíocht Gaeilge agus Gaeltachta agus bhí sé gníomhach ar coistí gaelscoileanna. Tá suim faoi leith aige sa drámaíocht. Tá sé gníomhach leis na Gasóga Mara.

CATHAL PÓIRTÉIR

D’fhill Cathal Póirtéir mar chathaoirleach ar Bhord Imram mí na Beataine 2022 le cuidiú le forbairt na féile. Chaith sé roinnt bliana mar chathaoirleach ar Imram sna blianta tosaigh agus tá sé ag cuidiú le himeachtaí na féile ó shin. Is scríbhneoir agus craoltóir é a chaith 30 bliain mar léiritheoir raidió le RTÉ agus tá leabhair agus dlúthdhioscaí foilsithe aige i nGaeilge agus i mBéarla, fiscean, neamh-fhiscean, drámaí agus filíocht san áireamh. Tá gradaim éagsúla bronnta air dá shaothar mar chraoltóir agus scríbhneoir, Buaic-ghradam Cumarsáide Oireachtas na Gaeilge agus bonn óir ag na PPI Media Awards ina measc.

Bhain sé bunchéim amach sa Ghaeilge agus sa Bhéaloideas agus tá céim MA sa Bhéaloideas i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath, chomh maith le diploma ollscoile i Stair na Péintéireachta Eorpaí.

Tá sé gníomhach ar choiste stiúrtha Aontas na Scríbhneoirí Gailge ón tús agus tá sé ar choiste Chumann le Béaloideas Éireann, ar bhord Raidió na Life agus ar Chuideachta Gael-Linn. Chaith sé roinnt blianta ar bhord stiúrtha Áras Scríbhneoirí na hÉireann agus bíonn léirmheasanna rialta ar leabhair Ghaeilge á scríobh aige do Books Ireland.

MUIRIS Ó FIANNACHTA

Craoltóir agus ceoltóir é Muiris Ó Fiannachta. Oibríonn sé go lánaimseartha mar Bhainisteoir Stáisiúin Raidió na Life. Tá gradam idirnáisiúnta ‘Stáisiún Raidió na Bliana’ buaite ag Raidió na Life ag Féile idirnáisiúnta na Meán Ceilteach faoi dhó faoina stiúir. Bíonn sé ag léachtóireacht go páirtaimseartha i gcúrsaí na meán cumarsáide le hOllscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus d’oibrigh sé roimhe seo i Rannóg na gClár Gaeilge in RTÉ agus sna comhlachtaí léiriúcháin teilifíse Animo TV agus Adare Productions. Tá céim aige sa Nua-Ghaeilge agus sa Spáinnis ó Ollscoil Mhaigh Nuad agus tá sé i mbun Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht leis an ollscoil chéanna faoi láthair. Tá sé paiseanta faoin gceol agus seinneann sé an giotár, dordghiotár, roinnt pianó/méarchlár agus ligeann sé air gur féidir leis roinnt buillí bunúsacha a sheinm ar na drumaí! Rac-cheol crua agus miotal trom is mó a thaitníonn leis. Bhí sé ina bhall de Choiste Comhairleach Gaeilge Údarás Craolacháin na hÉireann & Fhoras na Gaeilge ó 2019 go 2021 agus chaith sé tréimhse ar Choiste náisiúnta CRAOL/Raidió Pobail Éireann.

STIÚRTHÓIR

LIAM CARSON

 

BAINISTEOIR

MAJELLA NÍ CHRÍOCHÁIN

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap