IMRAM NA nÓG 2023
2–6 Bealtaine/May

IMRAM na nÓg

Féile Litríochta do Pháistí i gcomhpháirt le Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath
agus le Leabharlann An Lexicon, Dún Laoghaire/Ráth an Dúin, 2–6 Bealtaine 2023.
Tá na h-imeachtaí go léir saor in aisce. All events free of charge.
Spreagadh don tsamhlaíocht! Nurture your imagination!

Áirithintí/Bookings

Caithfear spásanna a chur in áirithe roimh ré. Cuir rphost chuig [email protected] le teideal an imeachta, agus ainmneacha agus aois na bpáistí. Places must be booked in advance. Send an email to [email protected] with the title of the event and the names and ages of the children.

IMRAM na nÓg

Féile Litríochta do Pháistí i gcomhpháirt le Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath
agus le Leabharlann An Lexicon, Dún Laoghaire/Ráth an Dúin, 2–6 Bealtaine 2023.
Tá na h-imeachtaí go léir saor in aisce. All events free of charge.
Spreagadh don tsamhlaíocht! Nurture your imagination!

Áirithintí/Bookings

Caithfear spásanna a chur in áirithe roimh ré. Cuir rphost chuig [email protected] le teideal an imeachta, agus ainmneacha agus aois na bpáistí. Places must be booked in advance. Send an email to [email protected] with the title of the event and the names and ages of the children.

CLÁR IMRAM NA nÓGTEACH TEIDÍ

LE SADHBH ROSENSTOCK AGUS A CAIRDE
Saor in aisce  |  Aois 0–7
Leabharlann Shráid an Phiarsaigh/Pearse Street Library
6 Bealtaine/May (12 noon & 2pm)

Tar linn ar aistear spraíúil go tír na samhlaíochta! Léiriú beo d’amhráin nuachumtha ag Sadhbh Rosenstock óna leabhar agus ceirnín nua Teach Teidí agus ón dlúthdhiosca Picnic Teidí. Tabhair leat an teidí is ansa leat agus beidh spórt is spraoi againn! Seó bríomhar do theaghlaigh agus páistí ó aois 0–7.

Caithfear spásanna a chur in áirithe roimh ré, cuir rphost chuig [email protected] le hainmneacha agus aois na bpáistí.

Children and their teddies will be brought on an exciting musical journey to the land of make-believe. With brand new songs and rhymes as Gaeilge by Sadhbh Rosenstock from her new book and album Teach Teidí and her album Picnic Teidí. Children are invited to bring their favourite teddy bear with them! A fun-filled, lively performance for children from 0 to 7 years. 

Places must be booked in advance, send an email to [email protected] with the names and ages of the children.

Teaghlaigh agus páistí aois 0–7
Familes and children aged 0–7

Dé Sathairn 6 Bealtaine | Saturday 6 May
12.00 noon (Aois 0–7)  &
2.00pm
(Aois 0–7)
Leabharlann Shráid an Phiarsaigh | Pearse Street Library

TUATHA DÉ DANANN

LE GRÁINNE HOLLAND AGUS A CAIRDE
Schools Event  |  Aois 7–10
Leabharlann an LexIcon, Dún Laoghaire
2 Bealtaine/May (10.15am & 11.45am)

Tar le Gráinne Holland agus a cairde ceolmhara ar aistear go domhan draíochta an aosa sí – Tuatha Dé Danann. Tá Tuatha Dé Danann ag maireachtáil in Éirinn leis na céadta bliain anuas i ndiaidh dóibh teacht ar long faoi bhrat ceo draíochta. Téann a scéalta ó ghlúin go glúin agus fágtar féiríní dóibh ag crainn agus liosanna sí fud fad na tíre go fóill. Cloisfear scéalta Chlann Lir, Balor an Cioclóp, an gaiscíoch Lúgh Lámhfhada agus an Banphrionsa Étaín a iompaíodh ina féileacán, le ceol aoibheann agus amhráin áille.

Join Gráinne Holland, accompanied by her musical friends, on a journey into the magical world of the Tuatha Dé Danann or the fairy folk. Arriving in Ireland by ship in a cloud of magical smoke, the Tuatha Dé Danann have lived here for centuries. Their stories have been passed down from generation to generation and people still leave gifts for them at fairy trees and fairy forts all over the country. Hear the stories of the children of Lir, Balor the cyclops, the hero Lúgh Lámhfhada and the butterfly princess Étaín, all accompanied by beautiful music and songs.

Dé Máirt 2 Bealtaine | Tuesday 2 May
10.15–11.00am (Aois 7–10) &
11.45am–12.30pm (Aois 7–10)
Amharclann an Stiúideo, Leibhéal 1, Lexicon, Dún Laoghaire
The Studio, Level 1, Lexicon, Dún Laoghaire
FILÍOCHT AGUS FOCAIL

LE ÁINE NÍ GHLINN
Schools Event  |  Aois 8–12
Bhaile Munna  |  Dún Laoghaire  |  An Chúlóg  |  Inse Chór
2–5 Bealtaine/May (10.15am & 11.45am)

Bí ag spraoi le filíocht agus le focail! Is file agus scríbhneoir do dhaoine óga í Áine Ní Ghlinn agus Laureate na nÓg 2020–2023. Tá 36 leabhar foilsithe aici, idir fhilíocht, dhrámaí, úrscéalta agus scéalta do dhaoine óga agus tá iliomad duaiseanna buaite aici. Sa gceardlann seo léifidh Áine dánta dá cuid féin agus spreagfar na páistí le dánta nó scéalta simplí a chumadh.

Have fun with poetry and words! Áine Ní Glhinn is a poet and young people’s writer and the Arts Council’s Laureate na nÓg from 2020–2023. She has published 36 books including poetry, drama, novels and stories for young people and has won numerous literary prizes. In this workshop Áine will read her own poems and children will then have the opportunity to create poems or simple stories.

Dé Máirt 2 Bealtaine | Tuesday 2 May
10.15–11.00am (Aois 8–10)  &
11.45am–12.30pm
(Aois 11–12)
Leabharlann Bhaile Munna | Ballymun Library

Dé Céadaoin 3 Bealtaine | Wednesday 3 May
11.45am–12.30pm (Aois 11–12)
Leabharlann na bPáistí, Leibhéal 4, Lexicon, Dún Laoghaire
Children’s Library, Level 4, Lexicon, Dún Laoghaire

Déardaoin 4 Bealtaine | Thursday 4 May
11.45am–12.30pm (Aois 11–12)
Leabharlann na Cúlóige | Coolock Library

Dé hAoine 5 Bealtaine | Friday 5 May
10.15–11.00am (Aois 8–10)  &
11.45am–12.30pm
(Aois 11–12)
Leabharlann Inse Chór | Inchicore LibraryCUMADÓIR SCÉALTA

LE SADHBH DEVLIN
Schools Event  |  Aois 8–12
Ráth Maonais  |  Ráth Eanaigh  |  Ionad ILAC  |  Dún Laoghaire
2–5 Bealtaine/May (10.15am & 11.45am)

Cruthaigh ‘Cumadóir Scéalta’ as páipéar fillte a chabhróidh leat suímh, carachtair agus plotaí a chumadh dod’ chéad scéal eile! Níl ach píosa páipéir glan agus peann luaidhe ag teastáil. Is í Sadhbh Devlin, scríbhneoir pictiúirleabhair do pháistí, a bhfuil gradam buaite aici dá leabhar Geansaí Ottó (maisithe ag Róisín Hahessy) a bheidh ag stiúradh na ceardlainne seo.

Create ‘Story-Makers’ from folded paper to help you create scenes, characters and plots for your next story! All you need is a clean piece of paper and a pencil. Sadhbh Devlin, writer of picture books for children, whose book Geansaí Otto (illustrated by Róisín Hahessy) won two literary awards will present this workshop.

Dé Máirt 2 Bealtaine | Tuesday 2 May
10.15–11.00am (Aois 8–10)  & 
11.45am–12.30pm
(Aois 11–12)
Leabharlann Ráth Maonais | Rathmines Library

Dé Céadaoin 3 Bealtaine | Wednesday 3 May
11.45am–12.30pm (Aois 8–10)
Leabharlann Ráth Eanaigh | Raheny Library

Déardaoin 4 Bealtaine | Thursday 4 May
11.45am–12.30pm (Aois 8–10)
An Lárleabharlann, Ionad ILAC | Central Library, ILAC Centre

Dé hAoine 5 Bealtaine | Friday 5 May
11.45am–12.30pm (Aois 11–12)
Leabharlann na bPáistí, Leibhéal 4, Lexicon, Dún Laoghaire
Children’s Library, Level 4, Lexicon, Dún Laoghaire

INIS MARA

LE TRISTAN ROSENSTOCK
Schools Event  |  Aois 11–12
Dún Laoghaire  |  Ráth Eanaigh  |  Ionad ILAC
2–4 Bealtaine/May (10.15am & 11.45am)

Bhí saol breá ag muintir Inis Mara agus bhí gach duine sona sásta. Ach nuair a cheaptar an Santóir mar cheannaire, téann gach rud in olcas agus milleann sé an t-oileán álainn le haer salach. Tá cailín cróga ar an oileán a spreagann gach duine chun seasamh a thógáil agus beartaíonn Éabha a dícheall a dhéanamh chun an Santóir a stopadh. Ach an gcreidfidh éinne cailín óg?

Léifidh Tristan Rosenstock, údar an leabhair Inis Mara, sleachta as agus pléifear ceisteanna a bhaineann le cúrsaí athrú aeráide, leis an tábhacht a bhaineann le bheith ag comhoibriú le daoine eile, agus le tábhacht na fírinne leis na páistí. Beidh deis ag na páistí a dtoghchán féin a reáchtáil ansin!

The people of Inis Mara had a great life and everyone was happy. But when the Santóir is elected as leader, everything goes wrong and he destroys the beautiful island with dirty air. There is a brave girl on the island who inspires everyone to take a stand, and Éabha promises to do her best to stop the Santóir. But will anyone believe a young girl?

Tristan Rosenstock will read from his book Inis Mara and discuss questions around climate change, the importance of working together and of telling the truth. The children will then have a chance to hold their own election!

Dé Máirt 2 Bealtaine | Tuesday 2 May
10.15–11.00am (Aois 11–12) &
11.45am–12.30pm (Aois 11–12)
Leabharlann na bPáistí, Leibhéal 4, Lexicon, Dún Laoghaire
Children’s Library, Level 4, Lexicon, Dún Laoghaire

Dé Céadaoin 3 Bealtaine | Wednesday 3 May
10.15–11.00am (Aois 11–12)
Leabharlann Ráth Eanaigh | Raheny Library

Déardaoin 4 Bealtaine |
Thursday 4 May
10.15–11.00am (Aois 11–12)
An Lárleabharlann, Ionad ILAC
Central Library, ILAC Centre


Ó LEABHAR GO TEILIFÍS

LE RICHIE CONROY
Schools Event  |  Aois 8–10
Dún Laoghaire  |  An Chúlóg
3–5 Bealtaine/May (10.15am)

An mbeadh tusa in ann carachtar a chumadh do shraith theilifíse? Is gearrscéalaí, úrscéalaí agus scriptscríbhneoir é Richie Conroy a bhfuil idir shraitheanna teilifíse agus fhadscannáin scríofa aige. Sa gceardlann seo beidh Richie ag taispeáint clibeanna de mhír a scríobh sé do shraith teilifíse Malory Towers, bunaithe ar leabhair Enid Blyton, agus ag caint ar an difir idir an leabhar agus scáileán. Beidh deis ansin ag na páistí féin carachtar a chruthú do Malory Towers!

Could you create a character for a television series? Richie Conroy is a short story writer, novelist and screen writer who has written for television series and feature films. In this workshop Richie will show clips from a section he wrote for the television series Malory Towers, based on the books by Enid Blyton, and talk about the difference between writing books and writing for the screen. The children will then get the chance to create their own character for Malory Towers!

Dé Céadaoin 3 Bealtaine | Wednesday 3 May
10.15–11.00am (Aois 8–10)
Leabharlann na bPáistí, Leibhéal 4, Lexicon, Dún Laoghaire
Children’s Library, Level 4, Lexicon, Dún Laoghaire

Dé hAoine 5 Bealtaine | Friday 5 May
10.15–11.00am (Aois 8–10)
Leabharlann na bPáistí, Leibhéal 4, Lexicon, Dún Laoghaire
Children’s Library, Level 4, Lexicon, Dún Laoghaire

Déardaoin 4 Bealtaine | Thursday 4 May
10.15–11.00am (Aois 8–10)
Leabharlann na Cúlóige | Coolock Library
TEACH TEIDÍ

LE SADHBH ROSENSTOCK AGUS A CAIRDE
Schools Event  |  Aois 4–7
Lexicon, Dún Laoghaire
5 Bealtaine/May (10.15am & 11.45am)

Tar linn ar aistear spraíúil go tír na samhlaíochta! Léiriú beo d’amhráin nuachumtha ag Sadhbh Rosenstock óna leabhar agus ceirnín nua Teach Teidí agus ón dlúthdhiosca Picnic Teidí. Tabhair leat an teidí is ansa leat agus beidh spórt is spraoi againn! Seó bríomhar do pháistí aois 4–7.

Children and their teddies will be brought on an exciting musical journey to the land of make-believe. With brand new songs and rhymes as Gaeilge by Sadhbh Rosenstock from her new book and album Teach Teidí and her album Picnic Teidí. Children are invited to bring their favourite teddy bear with them! A fun-filled, lively performance for children from 4 to 7 years.

Dé hAoine 5 Bealtaine | Friday 5 May
10.15–11.00am (Aois 4–7) &
11.45am–12.30pm (Aois 4–7)
Amharclann an Stiúideo, Leibhéal 1, Lexicon, Dún Laoghaire
The Studio, Level 1, Lexicon, Dún Laoghaire
CLÁR IMRAM NA nÓG

TEACH TEIDÍ

LE SADHBH ROSENSTOCK AGUS A CAIRDE
Saor in aisce  |  Aois 0–7
Leabharlann Shráid an Phiarsaigh
Pearse Street Library

6 Bealtaine/May (12 noon & 2pm)

Tar linn ar aistear spraíúil go tír na samhlaíochta! Léiriú beo d’amhráin nuachumtha ag Sadhbh Rosenstock óna leabhar agus ceirnín nua Teach Teidí agus ón dlúthdhiosca Picnic Teidí. Tabhair leat an teidí is ansa leat agus beidh spórt is spraoi againn! Seó bríomhar do theaghlaigh agus páistí ó aois 0–7.

Caithfear spásanna a chur in áirithe roimh ré, cuir rphost chuig [email protected] le hainmneacha agus aois na bpáistí.

Children and their teddies will be brought on an exciting musical journey to the land of make-believe. With brand new songs and rhymes as Gaeilge by Sadhbh Rosenstock from her new book and album Teach Teidí and her album Picnic Teidí. Children are invited to bring their favourite teddy bear with them! A fun-filled, lively performance for children from 0 to 7 years. 

Places must be booked in advance, send an email to [email protected] with the names and ages of the children.

Teaghlaigh agus páistí aois 0–7
Familes and children aged 0–7

Dé Sathairn 6 Bealtaine | Saturday 6 May
12.00 noon (Aois 0–7)  &
2.00pm (Aois 0–7)
Leabharlann Shráid an Phiarsaigh
Pearse Street Library

TUATHA DÉ DANANN

LE GRÁINNE HOLLAND AGUS A CAIRDE
Schools Event  |  Aois 7–10
Leabharlann an LexIcon, Dún Laoghaire

2 Bealtaine/May (10.15 & 11.45am)

Tar le Gráinne Holland agus a cairde ceolmhara ar aistear go domhan draíochta an aosa sí – Tuatha Dé Danann. Tá Tuatha Dé Danann ag maireachtáil in Éirinn leis na céadta bliain anuas i ndiaidh dóibh teacht ar long faoi bhrat ceo draíochta. Téann a scéalta ó ghlúin go glúin agus fágtar féiríní dóibh ag crainn agus liosanna sí fud fad na tíre go fóill. Cloisfear scéalta Chlann Lir, Balor an Cioclóp, an gaiscíoch Lúgh Lámhfhada agus an Banphrionsa Étaín a iompaíodh ina féileacán, le ceol aoibheann agus amhráin áille. 

Join Gráinne Holland, accompanied by her musical friends, on a journey into the magical world of the Tuatha Dé Danann or the fairy folk. Arriving in Ireland by ship in a cloud of magical smoke, the Tuatha Dé Danann have lived here for centuries. Their stories have been passed down from generation to generation and people still leave gifts for them at fairy trees and fairy forts all over the country. Hear the stories of the children of Lir, Balor the cyclops, the hero Lúgh Lámhfhada and the butterfly princess Étaín, all accompanied by beautiful music and songs.

Dé Máirt 2 Bealtaine | Tuesday 2 May
10.15–11.00am(Aois 7–10)  & 
11.45am–12.30pm (Aois 7–10)
Amharclann an Stiúideo, Leibhéal 1, Lexicon, Dún Laoghaire
The Studio, Level 1, Lexicon, Dún Laoghaire

FILÍOCHT AGUS FOCAIL

LE ÁINE NÍ GHLINN
Schools Event  |  Aois 8–12
Bhaile Munna | Dún Laoghaire | An Chúlóg | Inse Chór
2–5 Bealtaine/May (10.15 & 11.45am)

Bí ag spraoi le filíocht agus le focail! Is file agus scríbhneoir do dhaoine óga í Áine Ní Ghlinn agus Laureate na nÓg 2020–2023. Tá 36 leabhar foilsithe aici, idir fhilíocht, dhrámaí, úrscéalta agus scéalta do dhaoine óga agus tá iliomad duaiseanna buaite aici. Sa gceardlann seo léifidh Áine dánta dá cuid féin agus spreagfar na páistí le dánta nó scéalta simplí a chumadh. 

Have fun with poetry and words! Áine Ní Glhinn is a poet and young people’s writer and the Arts Council’s Laureate na nÓG from 2020–2023. She has published 36 books including poetry, drama, novels and stories for young people and has won numerous literary prizes. In this workshop Áine will read her own poems and children will then have the opportunity to create poems or simple stories.

Dé Máirt 2 Bealtaine | Tuesday 2 May
10.15–11.00am (Aois 8–10)  &
11.45am–12.30pm
(Aois 11–12)
Leabharlann Bhaile Munna | Ballymun Library

Dé Céadaoin 3 Bealtaine | Wednesday 3 May
11.45am–12.30pm (Aois 11–12)
Leabharlann na bPáistí, Leibhéal 4, Lexicon, Dún Laoghaire
Children’s Library, Level 4, Lexicon, Dún Laoghaire

Déardaoin 4 Bealtaine | Thursday 4 May
11.45am–12.30pm (Aois 11–12)
Leabharlann na Cúlóige | Coolock Library

Dé hAoine 5 Bealtaine | Friday 5 May
10.15–11.00am (Aois 8–10) &
11.45am–12.30pm
(Aois 11–12)
Leabharlann Inse Chór | Inchicore LibraryCUMADÓIR SCÉALTA

LE SADHBH DEVLIN
Schools Event  |  Aois 8–12
Ráth Maonais | Ráth Eanaigh | Ionad ILAC | Dún Laoghaire

2–5 Bealtaine/May (10.15 & 11.45am)

Cruthaigh ‘Cumadóir Scéalta’ as páipéar fillte a chabhróidh leat suímh, carachtair agus plotaí a chumadh dod’ chéad scéal eile! Níl ach píosa páipéir glan agus peann luaidhe ag teastáil. Is í Sadhbh Devlin, scríbhneoir pictiúirleabhair do pháistí, a bhfuil gradam buaite aici dá leabhar Geansaí Ottó (maisithe ag Róisín Hahessy) a bheidh ag stiúradh na ceardlainne seo. 

Create ‘Story-Makers’ from folded paper to help you create scenes, characters and plots for your next story! All you need is a clean piece of paper and a pencil. Sadhbh Devlin, writer of picture books for children, whose book Geansaí Otto (illustrated by Róisín Hahessy) won two literary awards will present this workshop.

 

Dé Máirt 2 Bealtaine | Tuesday 2 May
10.15–11.00am (Aois 8–10) &
1.45am–12.30pm
(Aois 11–12)
Leabharlann Ráth Maonais |
Rathmines Library

Dé Céadaoin 3 Bealtaine | Wednesday 3 May
11.45am–12.30pm (Aois 8–10)
Leabharlann Ráth Eanaigh | Raheny Library

Déardaoin 4 Bealtaine | Thursday 4 May
11.45am–12.30pm (Aois 8–10)
An Lárleabharlann, Ionad ILAC
Central Library, ILAC Centre

Dé hAoine 5 Bealtaine | Friday 5 May
11.45am–12.30pm (Aois 11–12)
Leabharlann na bPáistí, Leibhéal 4, Lexicon, Dún Laoghaire
Children’s Library, Level 4, Lexicon, Dún Laoghaire 

INIS MARA

LE TRISTAN ROSENSTOCK
Schools Event  |  Aois 11–12
Dún Laoghaire | Ráth Eanaigh | Ionad ILAC

2–4 Bealtaine/May (10.15 & 11.45am)

Bhí saol breá ag muintir Inis Mara agus bhí gach duine sona sásta. Ach nuair a cheaptar an Santóir mar cheannaire, téann gach rud in olcas agus milleann sé an t-oileán álainn le haer salach. Tá cailín cróga ar an oileán a spreagann gach duine chun seasamh a thógáil agus beartaíonn Éabha a dícheall a dhéanamh chun an Santóir a stopadh. Ach an gcreidfidh éinne cailín óg?

Léifidh Tristan Rosenstock, údar an leabhair Inis Mara, sleachta as agus pléifear ceisteanna a bhaineann le cúrsaí athrú aeráide, leis an tábhacht a bhaineann le bheith ag comhoibriú le daoine eile, agus le tábhacht na fírinne leis na páistí. Beidh deis ag na páistí a dtoghchán féin a reáchtáil ansin! 

The people of Inis Mara had a great life and everyone was happy. But when the Santóir is elected as leader, everything goes wrong and he destroys the beautiful island with dirty air. There is a brave girl on the island who inspires everyone to take a stand, and Éabha promises to do her best to stop the Santóir. But will anyone believe a young girl? 

Tristan Rosenstock will read from his book Inis Mara and discuss questions around climate change, the importance of working together and of telling the truth. The children will then have a chance to hold their own election!

Dé Máirt 2 Bealtaine | Tuesday 2 May
10.15–11.00am (Aois 11–12) &
11.45am–12.30pm
(Aois 11–12)
Leabharlann na bPáistí, Leibhéal 4, Lexicon, Dún Laoghaire
Children’s Library, Level 4, Lexicon, Dún Laoghaire 

Dé Céadaoin 3 Bealtaine | Wednesday 3 May
10.15–11.00am (Aois 11–12)
Leabharlann Ráth Eanaigh | Raheny Library

Déardaoin 4 Bealtaine
| Thursday 4 May
10.15–11.00am (Aois 11–12)
An Lárleabharlann, Ionad ILAC
Central Library, ILAC Centre


Ó LEABHAR GO TEILIFÍS

LE RICHIE CONROY
Schools Event  |  Aois 8–10


Dún Laoghaire | An Chúlóg

3–5 Bealtaine/May (10.15–11am)

An mbeadh tusa in ann carachtar a chumadh do shraith theilifíse? Is gearrscéalaí, úrscéalaí agus scriptscríbhneoir é Richie Conroy a bhfuil idir shraitheanna teilifíse agus fhadscannáin scríofa aige. Sa gceardlann seo beidh Richie ag taispeáint clibeanna de mhír a scríobh sé do shraith teilifíse Malory Towers, bunaithe ar leabhair Enid Blyton, agus ag caint ar an difir idir an leabhar agus scáileán. Beidh deis ansin ag na páistí féin carachtar a chruthú do Malory Towers!

Could you create a character for a television series? Richie Conroy is a short story writer, novelist and screen writer who has written for television series and feature films. In this workshop Richie will show clips from a section he wrote for the television series Malory Towers, based on the books by Enid Blyton, and talk about the difference between writing books and writing for the screen. The children will then get the chance to create their own character for Malory Towers!

Dé Céadaoin 3 Bealtaine | Wednesday 3 May
10.15–11.00am (Aois 8–10)
Leabharlann na bPáistí, Leibhéal 4, Lexicon, Dún Laoghaire
Children’s Library, Level 4, Lexicon, Dún Laoghaire 

Dé hAoine 5 Bealtaine | Friday 5 May
10.15–11.00am (Aois 8–10)
Leabharlann na bPáistí, Leibhéal 4, Lexicon, Dún Laoghaire
Children’s Library, Level 4, Lexicon, Dún Laoghaire 

Déardaoin 4 Bealtaine | Thursday 4 May
10.15–11.00am (Aois 8–10)
Leabharlann na Cúlóige | Coolock Library

TEACH TEIDÍ

LE SADHBH ROSENSTOCK AGUS A CAIRDE
Schools Event  |  Aois 4–7
Dún Laoghaire

5 Bealtaine/May (10.15 & 11.45am)

Tar linn ar aistear spraíúil go tír na samhlaíochta! Léiriú beo d’amhráin nuachumtha ag Sadhbh Rosenstock óna leabhar agus ceirnín nua Teach Teidí agus ón dlúthdhiosca Picnic Teidí. Tabhair leat an teidí is ansa leat agus beidh spórt is spraoi againn! Seó bríomhar do pháistí aois 4–7. 

Children and their teddies will be brought on an exciting musical journey to the land of make-believe. With brand new songs and rhymes as Gaeilge by Sadhbh Rosenstock from her new book and album Teach Teidí and her album Picnic Teidí. Children are invited to bring their favourite teddy bear with them! A fun-filled, lively performance for children from 4 to 7 years.

Dé hAoine 5 Bealtaine | Friday 5 May
10.15–11.00am (Aois 4–7)  &
11.45am–12.30pm (Aois 4–7)
Amharclann an Stiúideo, Leibhéal 1, Lexicon, Dún Laoghaire
The Studio, Level 1, Lexicon, Dún Laoghaire

Sadhbh Rosenstock

Teach Teidí

Gráinne Holland

Tuatha Dé Danann

 

Áine Ní Ghlinn

Filíocht agus Focail

 

Sadhbh Devlin

Cumadóir Scéalta

 

Tristan Rosenstock

Inis Mara

 

Richie Conroy

Ó Leabhar go Teilifís

 

Share via
Copy link