FÍORBHRAON 2023
28 Bealtaine, 11 & 25 Meithemah

Fíorbhraon

Is breá le IMRAM dul i bpáirt leis an siopa leabhar neamhspleách Books Upstairs le haghaidh sraith de thráthnónta taitneamhacha. Cloisfear an chuid is fearr de chruthaitheacht na Gaeilge le linn na seisiún Domhnaigh sin, prós, filíocht agus amhráin in atmaisféar cluthar cabaret sa spás caife in Books Upstairs, Sráid D’Olier i gcroílár na hardchathrach.

IMRAM’S Pure Drop

IMRAM is delighted to join forces with independent bookshop Books Upstairs. These special unplugged gigs will feature the best of Irish poetry, prose and song in the intimate cabaret atmosphere of the café space in Books Upstairs on D’Olier Street in the heart of Dublin.

Fíorbhraon

Is breá le IMRAM dul i bpáirt leis an siopa leabhar neamhspleách Books Upstairs le haghaidh sraith de thráthnónta taitneamhacha. Cloisfear an chuid is fearr de chruthaitheacht na Gaeilge le linn na seisiún Domhnaigh sin, prós, filíocht agus amhráin in atmaisféar cluthar cabaret sa spás caife in Books Upstairs, Sráid D’Olier i gcroílár na hardchathrach.

IMRAM’S Pure Drop

IMRAM is delighted to join forces with independent bookshop Books Upstairs. These special unplugged gigs will feature the best of Irish poetry, prose and song in the intimate cabaret atmosphere of the café space in Books Upstairs on D’Olier Street in the heart of Dublin.

CLÁR FÍORBHRAON

Dé Domhnaigh 28 Bealtaine • 11 Meitheamh • 25 Meitheamh


FÍORBHRAON

EIBHLÍS CARCIONE
RÓISE NÍ BHAOILL
FIONNTÁN  DE BRÚN
SÍLE DENVIR

Imeacht críochnaithe

Books Upstairs | Saor in aisce
28 Bealtaine/May (2.00pm)

Is file dátheangach í Eibhlís Carcione. Scríobhann sí don aos óg chomh maith. Sa chnuasach is déanaí uaithi, Bean Róin, faightear dánta croí-oscailte a chuimsíonn ábhar pearsanta agus ábhar polaitiúil: bás tuismitheora, abair, tírdhreach sceirdiuil Chernobyl, nó an cogadh san Úcráin.  File agus gearrscéalaí í Róise Ní Bhaoill a tharraingíonn as traidisiúin scéalaíochta Rann na Feirste i nDún na nGall. Sa bhailiúchán gearrscéalta Imram agus scéalta eile, tugtar ar aistear samhlaíochta sinn tríd an stair, an tírdhreach agus anam an duine. Bhuaigh Fionntán de Brún Gradam Úrscéalaíochta an Oireachtais 2022 lena chéad úrscéal Béal na Péiste, ina ríomhtar scéal corraitheach a bhaineann leis an gcuimhne, le dílseacht, ceart is mícheart agus a thugann an léitheoir leis ar aistear ón nGearmáin aimsir na Naitsíoch go Béal Feirste sna 1980í. Amhránaí iomráiteach agus cláirseoir as Conamara í Síle Denvir. Ainmníodh mar Amhránaí na Bliana í ar Ghradam Ceoil TG4. Eisíodh albam léi i mbliana Anamnesis, amhráin ar an sean-nós i gcomhar leis an léiritheoir John Reynolds agus an dordveidleadóir Caroline Dale.

 


FÍORBHRAON

BIDDY JENKINSON
MARCUS MAC CONGHAIL
LAOIGHSEACH NÍ CHOISTEALBHA
MÍCHEAL Ó hAODHA

Imeacht críochnaithe

Books Upstairs | Saor in aisce
11 Meitheamh/June (2.00pm)

Is file, gearrscéalaí agus drámadóir í Biddy Jenkinson agus duine de na scríbhneoirí is mó le rá in Éirinn, i gceachtar den dá phríomhtheanga againn. Is iad na cnuasaigh is déanaí óna peann cumasach ná Sceilg na Scál agus Táinrith. File, amhránaí, cumadóir amhrán agus craoltóir é Marcus Mac Conghail. Cuimsíonn a scríbhneoireacht spraíúil foirmeacha éagsúla, an liric ghearr, an dán coincréiteach, an caoineadh agus an liodán. Dhá chnuasach leis is ea Ceol Baile agus Spásas. Guth nua corraitheach i saol na héigse in Éirinn í Laoighseach Ní Choistealbha a chuimsíonn téamaí a bhaineann leis an dúlra, an timpeallacht agus an grá. Ag obair ar a céad chnuasach atá sí faoi láthair. Is file é Mícheál Ó hAodha. Cíorann na dánta íogair agus suaithinseach sna leabhair Slán le hÉirinn agus Leabhar na nAistear mothúcháin na nGael a chuaigh ar imirce go Sasana san am atá thart. 

FÍORBHRAON

LOUIS DE PAOR
EMMA NÍ FHÍORUISCE
RÓISÍN SHEEHY
MÁIRE DINNY WREN

Imeacht críochnaithe

Books Upstairs | Saor in aisce
25 Meitheamh/June (2.00pm)

Is máistir ar an liric ghearr é Louis de Paor, dar leis an gcriticeoir Máirín Nic Eoin, a chruthaíonn nasc teann d’íomhánna a chuireann daoine, eachtraí nó caidrimh in iúl. Grá Fiar/Crooked Love an cnuasach is déanaí uaidh. Is rinceoir comhaimseartha, cóiréagrafaí, drámadóir agus file í Róisín Sheehy. Sa chéad chnuasach uaithi, Líomóidi ’s Rúbarb, fiosraítear an ealaín, an stair, an tírdhreach, an béaloideas agus an pholaitíocht go liriceach snasta. Cumann Máire Dinny Wren dánta agus gearrfhicsean a scaoileann carachtair shuimiúla chugainn. Tine Ghealáin an cnuasach is déanaí uaithi. Tá an t-amhránaí Conallach Emma Ní Fhíoruisce faoi thionchar an cheoil thraidisiúnta agus sól. Cuireann sí a lucht éisteachta faoi dhraíocht le hamhráin thraidisiúnta agus aistriúcháin ar amhráin aitheanta.

CLÁR FÍORBHRAON

Dé Domhnaigh 28 Bealtaine • 11 Meitheamh • 25 Meitheamh

FÍORBHRAON

EIBHLÍS CARCIONE
RÓISE NÍ BHAOILL
FIONNTÁN  DE BRÚN
SÍLE DENVIR

Imeacht críochnaithe

Books Upstairs | Saor in aisce
28 Bealtaine/May (2.00pm)

Is file dátheangach í Eibhlís Carcione. Scríobhann sí don aos óg chomh maith. Sa chnuasach is déanaí uaithi, Bean Róin, faightear dánta croí-oscailte a chuimsíonn ábhar pearsanta agus ábhar polaitiúil: bás tuismitheora, abair, tírdhreach sceirdiuil Chernobyl, nó an cogadh san Úcráin.  File agus gearrscéalaí í Róise Ní Bhaoill a tharraingíonn as traidisiúin scéalaíochta Rann na Feirste i nDún na nGall. Sa bhailiúchán gearrscéalta Imram agus scéalta eile, tugtar ar aistear samhlaíochta sinn tríd an stair, an tírdhreach agus anam an duine. Bhuaigh Fionntán de Brún Gradam Úrscéalaíochta an Oireachtais 2022 lena chéad úrscéal Béal na Péiste, ina ríomhtar scéal corraitheach a bhaineann leis an gcuimhne, le dílseacht, ceart is mícheart agus a thugann an léitheoir leis ar aistear ón nGearmáin aimsir na Naitsíoch go Béal Feirste sna 1980í. Amhránaí iomráiteach agus cláirseoir as Conamara í Síle Denvir. Ainmníodh mar Amhránaí na Bliana í ar Ghradam Ceoil TG4. Eisíodh albam léi i mbliana Anamnesis, amhráin ar an sean-nós i gcomhar leis an léiritheoir John Reynolds agus an dordveidleadóir Caroline Dale.

 

 

FÍORBHRAON

BIDDY JENKINSON
MARCUS MAC CONGHAIL
LAOIGHSEACH NÍ CHOISTEALBHA
MÍCHEAL Ó hAODHA

Imeacht críochnaithe

Books Upstairs | Saor in aisce
11 Meitheamh/June (2.00pm)

Is file, gearrscéalaí agus drámadóir í Biddy Jenkinson agus duine de na scríbhneoirí is mó le rá in Éirinn, i gceachtar den dá phríomhtheanga againn. Is iad na cnuasaigh is déanaí óna peann cumasach ná Sceilg na Scál agus Táinrith. File, amhránaí, cumadóir amhrán agus craoltóir é Marcus Mac Conghail. Cuimsíonn a scríbhneoireacht spraíúil foirmeacha éagsúla, an liric ghearr, an dán coincréiteach, an caoineadh agus an liodán. Dhá chnuasach leis is ea Ceol Baile agus Spásas. Guth nua corraitheach i saol na héigse in Éirinn í Laoighseach Ní Choistealbha a chuimsíonn téamaí a bhaineann leis an dúlra, an timpeallacht agus an grá. Ag obair ar a céad chnuasach atá sí faoi láthair. Is file é Mícheál Ó hAodha. Cíorann na dánta íogair agus suaithinseach sna leabhair Slán le hÉirinn agus Leabhar na nAistear mothúcháin na nGael a chuaigh ar imirce go Sasana san am atá thart. 

FÍORBHRAON

LOUIS DE PAOR
EMMA NÍ FHÍORUISCE
RÓISÍN SHEEHY
MÁIRE DINNY WREN

Imeacht críochnaithe

Books Upstairs | Saor in aisce
25 Meitheamh/June (2.00pm)

Is máistir ar an liric ghearr é Louis de Paor, dar leis an gcriticeoir Máirín Nic Eoin, a chruthaíonn nasc teann d’íomhánna a chuireann daoine, eachtraí nó caidrimh in iúl. Grá Fiar/Crooked Love an cnuasach is déanaí uaidh. Is rinceoir comhaimseartha, cóiréagrafaí, drámadóir agus file í Róisín Sheehy. Sa chéad chnuasach uaithi, Líomóidi ’s Rúbarb, fiosraítear an ealaín, an stair, an tírdhreach, an béaloideas agus an pholaitíocht go liriceach snasta. Cumann Máire Dinny Wren dánta agus gearrfhicsean a scaoileann carachtair shuimiúla chugainn. Tine Ghealáin an cnuasach is déanaí uaithi. Tá an t-amhránaí Conallach Emma Ní Fhíoruisce faoi thionchar an cheoil thraidisiúnta agus sól. Cuireann sí a lucht éisteachta faoi dhraíocht le hamhráin thraidisiúnta agus aistriúcháin ar amhráin aitheanta.

Louis de Paor

Fíorbhraon 25 Meitheamh

Is máistir ar an liric ghearr é Louis de Paor, dar leis an gcriticeoir Máirín Nic Eoin, a chruthaíonn nasc teann d’íomhánna a chuireann daoine, eachtraí nó caidrimh in iúl. Grá Fiar/Crooked Love an cnuasach is déanaí uaidh.

Emma Ní Fhíoruisce

Fíorbhraon 25 Meitheamh

Tá an t-amhránaí Conallach Emma Ní Fhíoruisce faoi thionchar an cheoil thraidisiúnta agus sól. Cuireann sí a lucht éisteachta faoi dhraíocht le hamhráin thraidisiúnta agus aistriúcháin ar amhráin aitheanta.

 

Róisín Sheehy

Fíorbhraon 25 Meitheamh

Is rinceoir comhaimseartha, cóiréagrafaí, drámadóir agus file í Róisín Sheehy. Sa chéad chnuasach uaithi, Líomóidi ’s Rúbarb, fiosraítear an ealaín, an stair, an tírdhreach, an béaloideas agus an pholaitíocht go liriceach snasta.

 

Máire Dinny Wren

Fíorbhraon 25 Meitheamh

Cumann Máire Dinny Wren dánta agus gearrfhicsean a scaoileann carachtair shuimiúla chugainn. Tine Ghealáin an cnuasach is déanaí uaithi.

 

Share via
Copy link