MÓROÍCHE FILÍOCHTA

DÉARDAOIN 25 SAMHAIN
Thursday 25 November

7.00pm

MUSEUM OF LITERATURE IRELAND

 

 

GALA POETRY READING

MÓROÍCHE FILÍOCHTA

ÁINE NÍ GHLINN, RÓISÍN SHEEHY, ALAN TITLEY, ANDREAS VOGEL 

Laureate na nÓg í Áine Ní Ghlinn agus tá níos mó ná triocha leabhar tagtha óna peann, saothar a chuimsíonn gearrfhicsean, úrscéalta, filíocht, agus drámaí don aos óg. Sa chnuasach is déanaí uaithi Rúin Oscailte, déantar iniúchadh ar an stair, ar an gcuimhne, ar an teaghlach agus ar an ealaín, dánta a bhíonn ag spraoi le foirm ach atá glé ina gcuid mothúchán. Damhsóir comhaimseartha í Róisín Sheehy, cóiréagrafaí, drámadóir agus file. Sa chéad chnuasach uaithi, Líomóidi ‘s Rubarb iniúchtar an ealaín, an stair, tírdhreach, béaloideas agus dúlra go liriceach grástúil. Fathach litríochta é Alan Titley – úrscéalaí, scoláire, gearrscéalaí, colúnaí, file, criticeoir agus drámadóir. Baineann sé leas as gach saghas foirme sa saothar filíochta is déanaí uaidh, ón haiku go dtí an soinéad – agus an liodán féin – dánta atá greannmhar séimh, nó searbh agus polaitiúil. As Bochum na Gearmáine d’Andreas Vogel agus é ag cur faoi i Leitir Móir anois. I measc na leabhar uaidh tá Chomh Gar ‘gus is Féidir (Nicht näher) , iniúchadh ar na spásanna idir thíortha, idir theangacha agus idir dhaoine. Sa chnuasach is déanaí uaidh, thángamar-chonaiceamar-cosamar cuirtear micreafhilíocht inár láthair a mheabhródh Sappho na sean-Ghréige duit.

Áine Ní Ghlinn is the current Laureate na nÓg, and the author of over thirty books, covering short fiction, novels, poetry, and plays for young audiences. Her latest poetry collection Rúin Oscailte explores themes of history, memory, family and art in poems that play with form but always speak with emotional clarity. Róisín Sheehy is a contemporary dancer, choreographer, playwright and poet. Her début collection Líomóidi ‘s Rubarb explores art, history, landscape, folklore and nature with an elegant lyricism. Alan Titley is a mighty presence in Irish letters – a novelist, short-story writer, essayist, critic and dramatist. In his recently published poetry collections Rabhadh Dánta and Liricí Gearra he plays with every form imaginable, from the haiku to the sonnet and the litany, in poems that shift frok the gently witty to the politically caustic. Andrea Vogel hails from the Ruhr region of Germany, and now lives in Conamara. His collections include Chomh Gar ‘gus is Féidir (Nicht näher), in which he explores ‘the spaces between countries, between languages, between people.’ In his latest collection thángamar chonaiceamar cosamar he presents micro-poetry touches on with philosophy and language in a way that echoes Sappho’s fragmented poems.

I gcomhar le Músaem Litríochta na hÉireann

Cead isteach: Saor in aisce/Free

Artists In This Event Include:

Áine Ní Ghlinn

Móroíche Filíochta, 25 Samhain

Róisín Sheehy

Móroíche Filíochta, 25 Samhain

Alan Titley

Móroíche Filíochta, 25 Samhain

Andreas Vogel

Móroíche Filíochta, 25 Samhain

Imeachtaí IMRAM 2021

Share via
Copy link
Powered by Social Snap