IMRAM AR RADIO MOLI

DÉ hAOINE 3 NOLLAIG
Friday 3 December


Listen here

 

BLAS AR AN mBEAGÁN

GEARRSCÉALTA Á gCRAOLADH AG IMRAM

SHORT AND SWEET: THE IMRAM SHORT STORY BROADCASTS

Ábhar mórtais d’IMRAM sraith craoltaí a fhógairt, craoltaí a chloisfear i gcaitheamh mhí na Nollag agus ar léiriú a bheidh iontu ar chuid den ghearrfhicsean is fearr sa Ghaeilge. Ina measc beidh Rúin na Seacht gCaisleán – Scéalta Trasalvánacha, leabhar nua Gotach á léamh ag an údar Gabhán Ó Fachtna. Léifidh Biddy Jenkinson scéalta bleachtaireachta a bhainfidh leis an lorgaire Pádraig Ó Duinnín, foclóirí agus cara le Sherlock Holmes. Cloisfear scéalta osréalacha ón leabhar Féach Gach Treo á léamh ag an údar Mícheál Ó hUanacháin. Cuirfear clabhsúr ar an tsraith le dhá scéal as An Leabhar Nimhe, le Panu Petteri Höglund, ina dtagann saol na miotas Cthulu de chuid HP Lovecraft agus béaloideas na hÉireann le chéile ar bhealach scanrúil.

On Friday 3 December, IMRAM is proud to release a series of broadcasts featuring the very best of modern short fiction in Irish. These will feature Gothic Transylvanian themed stories from the recently published Rúin na Sceacht gCaisleáin, read by author Gabhán Ó Fachtna. Biddy Jenkinson reads detective stories featuring the sleuth and friend of Sherlock Holmes, lexicographer Pádraig Ó Duinnín. Mícheál Ó hUanacháin reads two tales of the fantastic and the surreal from his latest book Féach Gach Treo. The series will also include two stories from An Leabhar Nimhe by Panu Petteri Höglund, in which the worlds of HP Lovecraft’s Cthulu Mythos and Irish folklore merge to spine-chilling effect. Series produced by Tristan Rosenstock, and curated by Liam Carson.

 

DÉ hAOINE 10 NOLLAIG
Friday 10 December


Listen here

 

AGALLAIMH IMRAM

THE IMRAM INTERVIEWS

Sa tsraith seo is déanaí d’agallaimh IMRAM le scríbhneoirí suaithinseacha ár linne, labhraíonn Tristan Rosenstock le triúr scríbhneoirí Gaeilge atá ag obair lasmuigh d’Éirinn. Craolfar iad ar an 3ú Nollaig ar aghaidh.

Síceolaí, file, scríbhneoir agus máthair as Ceantar na nOileán i gConamara í Julie Breathnach-Banwait. Tá breis is deich mbliana caite aici féin, a fear céile agus a mac in Iarthar na hAstráile. Ag tagairt don Ghaeilge, deir sí: ‘Tá seilbh ag an teanga orm. Is í an teanga a chruthaigh is a mhúnlaigh mé. Táimid doscartha óna chéile in aon taipéis chasta amháin.’ Is Síc-Fhile í agus sa chéad leabhar filíochta uaithi, Dánta Póca, cantar na limistéir mhothúchánacha sin atá idir na réimsí fisiceacha agus síceolaíochta.

Scríbhneoir ar leith é Colin Ryan atá lonnaithe in Melbourne agus an Ghaeilge roghnaithe aige mar mheán liteartha. Tugann sé blas Astrálach di. Tógadh faoin tuaith é in Oirdheisceart na hAstráile, áit ar lonnaigh a shinsir sna 1860í. Baineann a chuid gearrscéalta le ridirí an bhóthair, coirpigh, saighdiúirí, na mairbh, daoine atá ar iarraidh, daoine a bhfuil daoine eile á lorg acu agus daoine a bhfuiltear sa tóir orthu. Baineann na dánta sa leabhar Corraí na Nathrach le hiarsmaí an choilíneachais, leis an stair agus leis an tírdhreach.

Is file, úrscéalaí, ceoltóir agus físealaíontóir é Diarmuid Johnson. Tá cáil ar na hathinsintí atá déanta aige ar sheanscéalta, an leabhar is déanaí acu Éadaoin, ceann de mhórscéalta grá an domhain. Baineann an leabhar Seacht dTír, Seacht dTeanga lena chuid taistil mar cheoltóir fáin sa Pholainn, staidéar sa Ghearmáin agus a chinniúint á lorg aige sa Róimh agus sa Bhruiséil; saol ar an imeall, saol éigse agus ceoil.

In this latest of IMRAM’s series of interviews with leading writers, Tristan Rosenstock talks to three Irish language writers working outside of Ireland. Launched and available online from Friday 10 December onwards. 

Julie Breathnach-Banwait is a psychologist, poet, writer and mother from Ceantar na n-Oileán in Conamara, She has lived in Western Australia with her husband and her son for over a decade. Of Irish, she has says ‘The language owns me. It has made me who I am. It cannot be pulled from me or me from it. We are stitched and woven together on the complex tapestry of the mind.’ She describes herself as a Pysch-Poet, and in her first collection Dánta Póca, her incantatory poems explore the emotional realms where the physical meets the psychological. 

Colin Ryan is a unique writer based in Melbourne, who has chosen Irish as his literary language and gives it a unique Australian twist. He was raised in the south-east rural Australia, where his Irish ancestors first settle in the 1860s. settled but now lives in Melbourne. His short stories touch on travellers, criminals, soldiers, the dead, people who have gone missing, people who are searching for others, and those who are being searched for. His poems in Corraí na Nathrach are haunting explorations of colonialism, history and landscape. 

Diarmuid Johnson is a poet, novelist, musician and visual artist. He has just finished the critically acclaimed Tara Trilogy, a creative exploration of old Irish literature with Éadaoin, one of the most famous of Gaelic love stories. His latest book is Seacht dTír, Seacht dTeanga, a travel memoir that tells of his life wandering Poland as a traditional musician, studying in Germany, and seeking his destiny in Rome and Brussels – and a story of life on the margins, one of poetry and song. 

Artists In This Event Include:

Biddy Jenkinson

Blas ar an mBeagán, 3 Nollaig

Mícheál Ó hUanacháin

Blas ar an mBeagán, 3 Nollaig

Julie Breathnach-Banwait

Agallaimh IMRAM

Colin Ryan

Agallaimh IMRAM

Diarmuid Johnson

Agallaimh IMRAM

Imeachtaí IMRAM 2021

Share via
Copy link
Powered by Social Snap