Fearfhile le Caitríona Ní Chléircín

Category

Fearfhile
(Do M.)

Osclaíonn do ghuth sléibhte ionam
duibheagáin,
uaimheanna is áigéin

Músclaíonn do bhriathra tonnta ionam
is bím caochta ag ceol an imigéin

Síscéal is ea d’fhocal dom
i gcrithirchuardach na hoíche

Músclaíonn macalla do ghutha
taibhsí ionam
nach dtig liom a cheansú ná a chiúnú

cé go siúlaim is siúlaim ag iarraidh éalú
– séanadh –nó cur i gcéill nach ann dó
a leannán sí
a leanaim, is a leanann mé achan áit

Beathaíonn reic do dhánta tinfidh ionam is mian –
tarlaíonn briatharthonn ionam achan lá
is neart chun troda i gcoinne seo, a thuilleadh
níl fanta agam

Cluinim do ghuth i mo choim istoíche
faoi bhrat mo chléibhe
arraing is ea do ghuth ionam
ach fós
suaimhíonn d’fhriotal mé
do shéimhe
a cheansaíonn is ciúnaíonn an stoirm istigh
ón fhocal is lú uait.

A fhearfhile
gabhann d’fhuaimeanna tríom
d’fhothram
is freang – freang freang—
chun an tsaoil

fíonn tú ionam
d’fhuaim ionam,
fuann tú ionam,
fuineann tríom
táim fite fuaite
fuinte agat
ag d’fhuaim ionam

Caitríona Ní Chléircín