Faoi IMRAM

Home Faoi IMRAM
Faoi IMRAM

Bunaíodh IMRAM i 2004

Tugann IMRAM a lucht éisteachta/féachana ar aistear eolais, aistear ina gcuirimid eolas ar shaibhreas na litríochta Gaeilge comhaimseartha trí mheascán d’imeachtaí éagsúla a chuimsíonn prós, filíocht agus ceol, agus sin i dtimpeallachtaí beoga. Údair a chur i láthair an phobail, iad i dteagmháil le léitheoirí agus léitheoirí nua á mealladh chucu féin, sin is croí IMRAM ann.

Fís dhearfach atá ag IMRAM. Is mian linn teanga agus litríocht na Gaeilge a chur i láthair an phobail laistigh de fhráma nua-aoiseach, bheoga, ilchultúrtha. Meicníocht phoiblíochta atá in IMRAM fosta agus déantar an-iarracht ar údair a chur i láthair na meán, rud a bhfuil géarghá leis.

Is é príomhaidhm IMRAM ná a léiriú gur litríocht nua-aimseartha spreagúil cheannródaíoch í litríocht na Gaeilge a thuilleann ardán náisiúnta agus idirnáisiúnta agus is é cuspóir na féile ná spéis daoine óga a chothú sa litríocht chéanna. Tá IMRAM ina fhéile lárnach bhliantúil, ionnas go mbeadh scríbhneoirí na Gaeilge mar chuid de chroílár shaol cultúrtha na príomhcathrach. Tugann an fhéile áit lárnach do scéimeanna ilchultúrtha.

Creidimid go bhfuil IMRAM riachtanach le haghaidh dul chun cinn litríocht na Gaeilge amach anseo. Ar shlí, d’fhéadfá a rá go bhfuil fuinneamh INNTI laistiar de, an ghluaiseacht a d’athraigh cúrsa na nualitríochta breis is 30 bliain ó shin.

LIAM CARSON
Stiúrthóir IMRAM

BORD STIÚRTHA IMRAM

LIAM MAC MATHÚNA

Tá Liam Mac Mathúna ina Ollamh Emeritus le Gaeilge, UCD. Chaith sé deich mbliana ina Chláraitheoir ar Choláiste Phádraig, DCU. Tá sé ina eagarthóir ar Éigse: A Journal of Irish Studies (Ollscoil na hÉireann). Tá sé ag déanamh taighde faoi láthair ar shaol agus ar shaothar Dhúbhglais de h-Íde, i bpáirt leis an Dr Máire Nic an Bhaird, Ollscoil Mhá Nuad.

FIONNUALA NÍ DHÚGÁIN

Is abhcóide í Fionnuala Ní Dhúgáin a chleachtann an dlí sibhialta le speisialtóireacht sa dlí tráchtála agus sa dlí talún. Bhain sí amach céim sa dlí ó Choláiste na Tríonóide agus Ard-Dioplóma i gCumarsáid Fheidhmeach ó OE Gaillimh roimh staidéir in Óstaí an Rí. Glaodhadh chun an bharra in Éirinn í sa bhliain 2005 agus chun an bharra i Sasana agus sa Bhreatain Bheag i 2013.

SIÚN NÍ DHUINN

Is as Dún Dealgan ó dhúchas di ach tá sí ag cur fuithi i mBaile Átha Cliath le cúig bliana déag.

Tá céim sa Ghaeilge agus sa Bhéarla aici ó UCD agus MA i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge.

Léachtóir, údar agus blagadóir dátheangach í. Faoi láthair, tá sí ag obair mar Chomhordaitheoir Digiteach Gaeilge le RTÉ.

BRÍD NÍ GHRUGÁIN

Amhránaí, aisteoir agus léiritheoir is í Bríd. D’oibrigh sí in earnáil na teilifíse le fada roimh di comhlacht léiriúcháin Tí Aitreo a bhunú chun drámaí nuascríofa Gaeilge a léiriú. Oibríonn sí le Arts & Disability Ireland mar éascaitheoir d’ealaíontóirí/lucht féachanna le riachtanaisí rochtana éagsúla.Cantóir opera & cóitseála gutha í freisin.

OSGUR Ó CIARDHA

Is speisialtóir fáilteachais é Osgur, a bhfuil taithí breis agus deich mbliain aige san earnáil turasóireachta. Tá taithí úinéireachta, bainistíochta agus sainchomhairleoireachta aige in Éirinn agus Meiriceá Theas. Is bainisteoir é ar an mbrú óige ‘Jacobs Inn ’ i mBÁC. Bronnadh gradam Glór na nGael 2018 ar an togra ‘Pop Up Gaeltacht’ a chum Osgur agus a chomhbhádóir. Tá suim faoi leith aige i gcúrsaí teanga, fiontair inbhuanaithe, cultúr agus nuálaíocht.

CATHAOIRLEACH

EARBHALL Ó SÍOCHÁIN

Bleá Cliathach is ea Cearbhall Ó Síocháin. Tá sé ag obair mar léiritheoir raidió le breis agus dhá-bhliain déag anuas, tar éis seal a chaith sé ag obair ar chláracha telefíse. Pósta le ealaíontóir, tuigeann sé cuid mhaith den próiséas a bhíonn i gceist le saothar a chur ar thaispeáint ó thús go deireadh. Onóir dó is ea bheith bainteach leis an oidhreacht atá cruthaithe ag IMRAM cheanna féin.

TRISTAN ROSENSTOCK

As Baile Átha Cliath do Tristan agus tá céim aige sa Nua & Luath-Ghaeilge agus o gcúrsaí Teilifíse agus Scannán.  Craoltóir teilifíse agus raidió is ea é agus bíonn sé ag gabháil do chláir ealaíon (Léirmheas Leabhar, TG4) agus cúrsaí reatha (PléScéal, RnaG). Tá sé ina eagarthóir liteartha ar an iris Comhar, agus bíonn sé ag seinm leis an ngrúpa Téada.

ALAN TITLEY

Rugadh Alan Titley i gCorcaigh sa bhliain 1947 agus is ann a cuireadh scolaíocht air.

Chuaigh Titley le múinteoireacht agus d’fhreastail sé ar Choláiste Phádraig, Droim Conrach, áit ar bhuaigh sé an bonn óir sa teagasc. Chaith sé tamall ag múineadh agus ag taisteal san Afraic agus é ina mhúinteoir i gcoláiste Oiliúna Mount Carmel sa Nigéir idir na blianta 1967 agus 1969. Bhí sé ag múineadh páistí bodhra i Scoil na mBuachaillí Bodhra sa Chabrach i mBaile Átha Cliath (ó 1969 go 1974).

Sa bhliain 1981 ceapadh é mar Cheann Roinn na Gaeilge i gColáiste Phádraig (Ollscoil na hÉireann, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath). Sa bhliain 2006 ceapadh Titley ina Ollamh le Nua‑Ghaeilge i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh

Is iriseoir, criticeoir, file, úrscéalaí, gearrscéalaí, agus drámadóir é Titley, agus is iomaí duais scríbhneoireachta atá buaite aige.

Cuntais Iniúchta IMRAM

IMRAM - Breis Eolas