Loading Events

Léacht Uí Chadhain Leis an Dr Liam Mac Amhlaigh

Home Event Léacht Uí Chadhain Leis an Dr Liam Mac Amhlaigh
  • This event has passed.

Léacht Uí Chadhain Leis an Dr Liam Mac Amhlaigh

Dáta:

Deireadh Fómhair 25, 2018 @ 7:00 pm

Cost: Free

UCD BELFIELD

Léachtlann R, Foirgneamh Newman

Saorchead isteach/free admission

Bíonn tréimhsí in aon teanga nuair a bhíonn filíocht na teanga sin faoi bhláth. Samhlaítear lár na haoise seo caite mar thréimhse den chineál sin sa Ghaeilge ó aimsir an Direánaigh, an Ríordánaigh agus Mháire Mhac an tSaoi ar aghaidh chuig filí INNTI, agus cuid áirithe filí eile idir eatarthu, nár bhain an cháil chéanna amach. Luaitear leoithne úr na hEorpa agus an Domhain ag dul i bhfeidhm ar scríbhneoirí Gaeilge na hÉireann; ach ar tharla an nua-aoiseachas a bheith i dtreis i bhfilíocht na Nua-Ghaeilge an tráth sin? An féidir linn téada an nua-aoiseachais a aithint san fhilíocht chéanna? An ionann filí faoi thionchar an nua-aoiseachais dhomhanda agus filí nua-aoiseacha iontu féin?

Tabharfaidh an léacht seo aghaidh ar chuid de na ceisteanna seo trí scrúdú a dhéanamh ar fhilí INNTI go príomha agus an tslí a dtáinig siad in inmhe. Breathnófar ar a bhfoinsí inspioráide; ceisteofar na múnlaí a bhí á leanúint acu agus an oidhreacht a bhí le tabhairt ó ghlúin amháin filí go glúin eile. Scrúdófar an tréimhsiú atá déanta ar na filí seo, agus a réamhtheachtaí agus breathnófar ar mhacasamhail chomhthreomhar de bhuíon filí sna Stáit Aontaithe an tráth céanna sna gnóthaí seo: Filí an tSléibhe Dhuibh/The Black Mountain Poets ó North Carolina.

Áiteofar ar deireadh nach féidir linn leas a bhaint as lipéad mar fhilí nua-aoiseacha ná iar-nuaaoiseacha le ceart i gcás Davitt, Uí Mhuirthile, Rosenstock, Ní Dhomhnaill et al, ach gur gá fearas agus téarmaíocht nua chriticiúil a bhunú ar thréimhse eiseamláireach i bhfilíocht na teanga.

Sonraí

Dáta: Deireadh Fómhair 25, 2018

Time:

7:00 pm

Costas: Free

Event Categories: ,

Ionad

Ainm an Ionad: Áras Newman, UCD
Seoladh: Belfield
Dublin, Ireland

Ionad

Ainm an Ionad: Áras Newman, UCD
Seoladh: Belfield
Dublin, Ireland
Scaipeadh an scéal: