Seachrán Bhiddy – Biddy Jenkinson

Category

Seachrán Bhiddy – Biddy Jenkinson

IMRAM ’09 – Éigse Bheo 24/09/09

Ó, do chonaic mé mo thiarna is a chroí á shníomh le cumha, an spéir á bhascadh is an chrois á shearradh go dlúth,
coróin spíne ar a mhalaí, trína shlios chaomh rinn chaol chrua;
d’fhág a scéimh im liobar mé. Is nach paidir ann féin, an tnúth?

Scaoileas mo rún leis an ngaoth is chan an ghaoth laoi éagmaise a chuir an croí trasna orm le scan- radh roimh m’uabhar féin. Trí bhríos gála, trí ghála feothan, trí fheothan stoirm, trí stoirm airicín. Bó ar ionad bó. Caoire uan i bhfad ’gus is deartháir liom féin Brandubh.

Is ní rachadsa ar mo ghlúine faoin gcrois ar aghaidh an tslua.
Fúmsa do bhroideadh is do ghriogadh. Mise díogha na ndrúth.
Ní bheidh romham ach mo bhás bithbhuan má shíothlaíonn tú.
Tabhair do shainléim ón gcrois is fág an dán díreach uait.

Táim ag filíocht thart ort, im chodanna beaga ort. Seo! Seo! Déan mo choimhirse nó bí ar mo thórr- amh nó tabhair dom gean. Agus nach fearr salm suilt ná salm aithrí. Sirim searc. Níl beo ach mo chroí agus bás snige air má scoirim den gháire.

A bhile an fhill, a chrann na páise, fógraím ort. Umhlaigh. Lúb.
Déan na tairní id ghéaga a theilgean. Slánaigh. Scaoil do rún.
’S tú crann na haithne. Tá úll an fheasa id lúb is tá beatha uaim.
Préamhaigh im dhán, slat sailí i gcré mhéith plúir.

Is nach cuma don cháinseach Peadar, Pól, carraig- reacha an Aifrinn, fáinne fí, bóthar fola ó bhéala Chríost? Is nach cnáimhseach an bhriathair í, ainneoin uile?

Greadadh chugat, a mhuirnín. Fág-se an chrois id dhiaidh.
Scríobh ár ndán as an nua. Cuir an bás bán go buan dá shlí.
Níl idir muid is poll báite ach filíocht. Airiú, a Chríost,
Nach leat an rann is na reanna, is nach mithid duit an file a íoc.

Biddy Jenkinson