Jimmy le Mícheál Ó hUanacháin

Category

Jimmy

D’iompróinn a chónra
asam féin dó
dá bhfaighinn uait cuireadh.

Bhí na sráideanna tréigthe,
na soilse ag athrú mar is gnách
leidí leamha do thrácht
nárbh ann dó.

Glas an fhéir, bánta úra
ar imir sé orthu tráth
is chonaic a chlann mac
ar an gcéapar céanna
nuair a d’fhásadar.

Oráiste na gréine, an
baile a mhair ar shaoire
áit a dtagadh Tuaisceartaigh
mí Iúil ag teitheadh ón dath
céanna úd, is lucht na hAlban
Lúnasa,
a ghaolta sa dara dream
mar aon le leath-Shasanaigh
is eile.

Dearg na feirge, a dheighil
ó chomhghleacaithe é tráth,
a cheill cairdeas air;
dath na léine
ar cuireadh i gcré ann é.

Deireadh seachtaine fada,
a deirtear,
agus b’fhada an mhoill air
an t-aer á shú go craosach aige
gur chinn sé faoi dheireadh
an gal deireanach a fhágáil
is luigh go suaimhneach ann
saor ó chiapadh, ó phian, ó bhuairt
lá an tsaoire dheiridh.

                                                i.m. J.Brien

Mícheál Ó hUanacháin