‘Impriseanachas’ le Biddy Jenkinson

Category

Impriseanachas

Níorbh aon chabhair é
go raibh na spéaclaí
fágtha im dhiaidh agam sa tigh
agus an geata ard iarainn
a choinníonn fianna agus gabhair
amach as an bhfearann
– madraí agus asail istigh-
á phéinteáil agam.

Ba bhotún é nár déanadh gealbhánú
ar an ngeata seo, an chéad lá riamh.
Brúchtann meirg trín dath dubh.
Tagann screamh ghlas ar na barraí íochtair.

Chaoch na súilíní dearga orm ar feadh bliana
gur chuireas díobhach meirge (bán) orthu.
Bhí an geata dubh agus bán ansin
gur thugas canna agus scuab chuige ar maidin.
Lean mo mhadra, m’asal, mo chircín rua mé
ach d’fhágas na speaclaí im dhiaidh.

Ní raibh fonn orm filleadh ar an dtigh,
in aghaidh an chnoic,
ar mhaithe
le spéaclaí.

Bhí an lá geal .
D’fhéadfainn na barraí a aimsiú gan dua,
slupar slapar péinte a chur orthu.
Níor ghá jab foirfe a dhéanamh de.
Ní ealaíon a bhí i gceist
ach an bán a chlúdach, an screamh ghlas a cheilt
le péint lonrach dhubh,
an t-iomlán a dhíonadh ar an aimsir
tamall eile.

Gan spéaclaí, mo léan,
d’ fhágas paistí gan chlúdach.
Loinnir ghlas ansin thíos,
paiste screimhe nár aimsíos.
Scrios air!
Splais péinte len é mhúcadh.
Bricín meirge ansin a d’éiligh uaim
an lá gur leathas an díobhach.
Smearaim dubh ar an rua.

Leanas orm ag dabáil,
go raibh na barraí ingearacha mar choinnle
a raibh iomarca céarach silte síos leo.
Bhí meirg agus screamh
le feiscint fós
agus an canna folamh.

Shiúil mé abhaile in aghaidh an chnoic,
an madra bán, an t-asal dubh, an circín rua
mo chomóradh.
Bhí tathag na péinte á ghearán agam leo
nuair a labhair Monet ón spéir anuas:
”Glacann gach dath dath ón dath taobh leis.”

Lig an t asal grág as.
Dhein an madra amhastrach.
Chuaigh an chearc ag grágaíl.
Ar aghaidh linn faoi dhein an tigh,
amhránaithe Bhremen
ag moladh na h-ealaíne,
ag déanamh íontais den óinseach
a chaith maidin
go dúr, dúthrachtach
ag dubhadh scáil féir,
scáil raithní,
scáil solais
ar gheata geal dubh.

Ar tháirseach na fuinneoige,
an cat dubh
ag féachaint orainn

go cúisiúil.

Biddy Jenkinson