Faoi IMRAM

Bunaíodh IMRAM i 2004.

Tugann IMRAM a lucht éisteachta/féachana ar aistear eolais, aistear ina gcuirimid eolas ar shaibhreas na litríochta Gaeilge comhaimseartha trí mheascán d’imeachtaí éagsúla a chuimsíonn prós, filíocht agus ceol, agus sin i dtimpeallachtaí beoga. Údair a chur i láthair an phobail, iad i dteagmháil le léitheoirí agus léitheoirí nua á mealladh chucu féin, sin is croí IMRAM ann.

Fís dhearfach atá ag IMRAM. Is mian linn teanga agus litríocht na Gaeilge a chur i láthair an phobail laistigh de fhráma nua-aoiseach, bheoga, ilchultúrtha. Meicníocht phoiblíochta atá in IMRAM fosta agus déantar an-iarracht ar údair a chur i láthair na meán, rud a bhfuil géarghá leis.

Is é príomhaidhm IMRAM ná a léiriú gur litríocht nua-aimseartha spreagúil cheannródaíoch í litríocht na Gaeilge a thuilleann ardán náisiúnta agus idirnáisiúnta agus is é cuspóir na féile ná spéis daoine óga a chothú sa litríocht chéanna. Tá IMRAM ina fhéile lárnach bhliantúil, ionnas go mbeadh scríbhneoirí na Gaeilge mar chuid de chroílár shaol cultúrtha na príomhcathrach. Tugann an fhéile áit lárnach do scéimeanna ilchultúrtha.

Creidimid go bhfuil IMRAM riachtanach le haghaidh dul chun cinn litríocht na Gaeilge amach anseo. Ar shlí, d’fhéadfá a rá go bhfuil fuinneamh INNTI laistiar de, an ghluaiseacht a d’athraigh cúrsa na nualitríochta breis is 30 bliain ó shin.

LIAM CARSON
Stiúrthóir IMRAM

Share Button