Teagmhail

TUILLEADH EOLAIS/FURTHER INFORMATION:

Liam Carson r-phost/e-mail liamog62@mac.com
Fón/phone (087) 291 2797
www.imram.ie

STIÚRTHÓIR NA FÉILE/DIRECTOR

Liam Carson

BORD IMRAM/FESTIVAL BOARD

Róisín Ní Ghairbhí, Bríd Ní Ghrugáin, Éamon Ó Ciosáin, Cearbhall Ó Siocháin (cathaoirleach),
Liam Mac Mathúna, Tristan Rosenstock, Alan Titley.

FIOSRÚCHÁIN PHOIBLÍOCHTA/PUBLICITY QUERIES

English language media: Please contact Kate Bowe
Phone: (01) 652 0143 or (086) 267 5018 | Email: kate@katebowepr.ie
Na meáin Ghaeilge: Déan teagmháil le do thoil le Julianne Ní Chonchobhair
Fón: (087) 174 6189 | R-phost: julianichonchobhair@gmail.com

Share Button